DOSTAWA, ZWROTY I ODWOŁANIE

 

Dostawa może dotyczyć dowolnego adresu, pod warunkiem, że adres, pod którym zarejestrowana jest twoja karta płatnicza, jest również obecny w Twoim zamówieniu. Wszystkie dostawy muszą być podpisane (z wyjątkiem przesyłek wysyłanych pocztą, które są wystarczająco małe, aby można je było umieścić w skrzynce na listy). Upewnij się, że przechowujesz pokwitowanie z towarem.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dotrzymać terminu dostawy, topbateria.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody lub wydatki poniesione przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę lub firmę, powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu niedotrzymania terminu. dowolna szacowana data dostawy.

standardowa dostawa

Wszystkie zamówienia złożone przy dostawie standardowej zostaną dostarczone w ciągu 5 – 20 dni roboczych. Nie dostarczamy ani nie wysyłamy w weekendy ani w dni wolne od pracy. Wszelkie zamówienia złożone po godzinie 14.00 w piątek iw weekend zostaną wysłane w poniedziałek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

topbateria.pl wybierze najbardziej odpowiedniego przewoźnika dla Twoich towarów. Oznacza to, że Twoja przesyłka może dotrzeć do więcej niż jednej partii, aby zapewnić, że Twoje zamówienie zostanie przetransportowane w najlepszy możliwy sposób.

Siła wyższa
topbateria.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostarczenia zamówionych przez Ciebie towarów lub opóźnienia w ich dostarczeniu, a także za jakiekolwiek uszkodzenia lub wady dostarczonych towarów spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczność wykraczającą poza jego uzasadnioną kontrolę.

Zwroty
Jeśli chcesz zwrócić produkt zakupiony na stronie topbateria.pl, masz do tego 30 dni roboczych. Zwracany towar musi być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży i wszelkie towary lub akcesoria towarzyszące zwróconemu produktowi również muszą do nas wrócić.

Towar powinien również zostać zwrócony wraz z oryginalnym pudełkiem, opakowaniem i akcesoriami.

Jeśli przyczyną zwrotu jest brak lub wadliwe części, oferujemy pełny zwrot pieniędzy lub wymianę, o ile wiemy o tym w ciągu 10 dni roboczych.

Wszelkie zwroty spowodowane wadą lub inną wadą obejmują zwrot odpowiedniej opłaty za dostawę.

Jeśli chcesz zwrócić swój produkt, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży:

service@topbateria.pl

Ta polityka zwrotów nie ma wpływu na Twoje prawa.

Anulowanie zamówień
Jesteś w stanie anulować zamówienie przed wysyłką bez ponoszenia żadnych kosztów i pełnego uznania konta, jeśli środki zostały już wykorzystane. Skontaktuj się z nami na adres service@topbateria.pl